Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή σε τραπεζικό λογαρισμό και αφορά στις "Υπηρεσίες επί Πληρωμή" όπως περιγράφονται στην Σύμβαση Συνδρομής Λογισμικού.

Καταβολή με πιστωτική κάρτα

Thesis Προφίλ
Προφίλ / Συνδρομή

Για την πληρωμή της συνδρομής σας επιλέγετε "Προφίλ" -> Συνδρομή.

Στο αριστερό υποπλαίσιο αναγράφονται τα στοιχεία της συνδρομής:

> Τελευταία Ανανέωση Συνδρομής
> Ημερομηνία Λήξης Συνδρομής
> Υπόλοιπο σε αριθμό ημερών
> Το ποσό που αντιστοιχεί στον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης
> ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
> Συνολική χρέωση με ΦΠΑ

Ο υπολογισμός της μηνιαίας χρεώσης γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών του προηγουμένου έτους όπως περιγράφεται και στον ιστότοπο https://www.thesis.software.

Για τον υπολογισμό της συνολικής χρέωσης επιλέγετε την χρονική διάρκεια και στην συνολική χρέωση βλέπετε το ποσό που θα χρεωθεί η κάρτα.

Εάν κάνετε πληρωμή της συνδρομής σας μέ καταβολή στην τράπεζα το ποσό στην "Συνολική χρέωση με ΦΠΑ" είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλετε.


Καταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Για την πληρωμή της συνδρομής μέσω τραπέζης πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην καρτέλα συνδρομή όπως περιγράφεται ανωτέρω και να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να καταβάλεται αφού επιλέξετε την διάρκεια ανανέωσης που επιθυμείτε.

Στην συνέχεια μπορείτε να κάνετε την μεταφορά του ποσού που υπολογίστηκε στα στοιχεία συνδρομής στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK
IBAN: GR6401401550155002002008807
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΗΕSΙS CLΟUD ΕRΡ SΟLUΤΙΟΝS ΙΚΕ


VIVAWALLET
IBAN: GR2470100000000487803251541
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΗΕSΙS CLΟUD ΕRΡ SΟLUΤΙΟΝS ΙΚΕ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποστέλλετε το αντίγραφο της συναλλαγής με την τράπεζα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sindromi@thesis.software αναφέροντας τα στοιχεία της επιχείρησης σας (ΑΦΜ και Εμπορική Επωνυμία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πληρωμή μέσω τραπέζης ΔΕΝ συνεπάγεται την άμεση ανανέωση της συνδρομής σας. Μέχρι να ενημερωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της THESIS SOFTWARE η ανανέωση δεν είναι δυνατή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών επί πληρωμή.Η διακοπή των υπηρεσιών επί πληρωμή σας μεταφέρει αυτόματα στη "Δωρεάν Χρήση Υπηρεσιών" χωρίς όμως να διαγραφεί κανένα δεδομένο. Επίσης δεν αποκλείεται κάποιος χρήστης από την επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων παραστατικών και γενικότερα την περιήγηση στο THESIS. Δεν επιτρέπει την έκδοση παραστατικού σε καμμία από τις επιλογές όπως επίσης δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή οποιουδήποτε παραστατικού.

Login