Profil.png
Η Ενότητα Προφίλ είναι η πρώτη περιοχή που πρέπει να επισκεφθείτε στην εφαρμογή.
Στην ενότητα Προφίλ μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε:
> τα Στοιχεία Εταιρείας
> τα Στοιχεία Χρήστη
> τα Στοιχεία Υποκαταστημάτων
  > την Σύνδεση Άλλων Χρηστών
  > να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα στοιχεία της επιχείρησης σας εμφανίζονται στα παραστατικά που εκδίδετε προς τρίτους με το λεκτικό και τον τρόπο που καταχωρούνται στα Στοιχεία Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό συστήνεται χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων και αναγραφή των δεδομένων (π.χ. δραστηριότητα, διευθυνση, κ.λ.π.) όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο taxis.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επιλέγοντας Προφίλ, εμφανίζεται η πρώτη καρτέλα με τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε σχετικά με την εταιρεία.
Επίσης εδώ μπορείτε να εισάγετε το λογότυπο της εταιρείας όπως θα τυπώνεται στα παραστατικά, μέσα από την επιλογή αρχείου και την Μεταφόρτωση.

Στοιχεία εταιρείας

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης σας, επιλέγοντας προαιρετικά τον έλεγχο του Α.Φ.Μ. Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ΔΟΥ από την προτεινόμενη λίστα.

Thesis Προφίλ
Thesis Προφίλ

Το περιβάλλον σας παρέχει την δυνατότητα να εισάγετε λογότυπο εταιρείας, όπως αυτό θα τυπώνετε στα μελλοντικά σας παραστατικά.

Πεδίο Παραμέτρων Λειτουργίας
Το Thesis διευκολύνει τους χρήστες να επιταχύνουν την εργασία τους με την μέθοδο κοινής πρόσβασης σε αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων, όταν ο χρήστης διαχειρίζεται πολλές εταιρείες.
Αναλυτικά: μπορείτε να επιλέξετε πρόσβαση στα αρχεία ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω:

  • παραμέτρων άλλης εταιρίας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δικαίωμα διαχείρισης πολλών εταιριών (Ομάδα Παραμέτρων),
  • ειδών (Αρχείο Ειδών),
  • συμβαλλόμενων (Αρχείο Αντισυμβαλλομένων)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η πρόσβαση και τροποποίηση στα αρχεία ρυθμίσεων, ειδών και συμβαλλομένων πρέπει να ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την έναρξη εργασιών της εταιρίας (πχ. ΠΡΙΝ την έναρξη κοπής παραστατικών). ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να κλειδώσετε τις τελικές αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα αρχεία παραμέτρων.


TIPS: Η εφαρμογή παρέχει extra πεδίο ειδικά για επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών "Τουριστικά σκάφη"

Στοιχεία Χρήστη

Thesis Προφίλ
Thesis Προφίλ / Στοιχεία Χρήστη
Συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας χρήστη.

ΑΛΛΑΓΗ E-mail ΧΡΗΣΤΗ
Στα πρώτα βήματα δημιουργίας εταιρίας, το περιβάλλον thesis σας προτρέπει να δηλώσετε ως username, όποιο συνθηματικό επιθυμείτε ή το email σας!
Παρόλα αυτά, μπορείτε ανα πάσα στιγμή να συνδέσετε τον λογαριασμό χρήστη με νέο email επικοινωνίας.


ΑΛΛΑΓΗ password ΧΡΗΣΤΗ
Σε αυτήν την περιοχή μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ορίσετε καινούργιο password. Το πεδίο password πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 6 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό γράμμα (A...Z), τουλάχιστον ένα μικρό λατινικό γράμμα (a...z) και τουλάχιστον ένα αριθμό (0...9). Συστήνεται να μην χρησιμοποιείτε Ελληνικούς χαρακτήρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα πεδία password και repeat password πρέπει να είναι τα ίδια!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εισάγετε επιπλέον Στοιχεία αν έχετε την ιδιότητα του λογιστήΣτοιχεία Υποκαταστημάτων

Thesis Προφίλ
Thesis Προφίλ / Στοιχεία Υποκαταστημάτων

Προσθέστε υποκαταστήματα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία διευθυνσης και επικοινωνίας.
Μπορείτε αργότερα να αναζητήσετε υποκατάστημα μέσα από την λίστα με απλή πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων απο την οδό, τον αριθμό, την πόλη κτλ.

Συνδέσεις Άλλων Χρηστών

Thesis Προφίλ
Thesis Προφίλ / Σύνδεση άλλων χρηστών

Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερους από έναν χρήστες στην διαχείριση της εταιρείας σας. Απλώς επιλέγετε την προσθήκη νέων χρηστών και δηλώνετε το USERID ή το PUBLIC NAME με το οποίο έχει κάνει εγγραφή στην εφαρμογή. Ο χρήστης μπορεί να έχει μόνιμα ενεργή κατάσταση ή μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας Έναρξη / Πάυση.


Επιλέγοντας Ανάκληση πρόσβασης μπορείτε να αποσυνδέσετε κάποιον χρήστη.


TIPS: Η εφαρμογή παρέχει extra πεδίο ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για μεγαλύτερη ασφάλεια στην είσοδο χρηστών στο περιβάλλον διαχείρισης της εταιρείας.

Συνδρομή

Thesis Προφίλ
Προφίλ / Συνδρομή

Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή σε τραπεζικό λογαρισμό και αφορά στις "Υπηρεσίες επί Πληρωμή" όπως περιγράφονται στην Σύμβαση Συνδρομής Λογισμικού.

Καταβολή με πιστωτική κάρτα

Για την πληρωμή της συνδρομής σας επιλέγετε "Προφίλ" -> Συνδρομή.

Στο αριστερό υποπλαίσιο αναγράφονται τα στοιχεία της συνδρομής:

> Τελευταία Ανανέωση Συνδρομής
> Ημερομηνία Λήξης Συνδρομής
> Υπόλοιπο σε αριθμό ημερών
> Το ποσό που αντιστοιχεί στον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης
> ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
> Συνολική χρέωση με ΦΠΑ

Ο υπολογισμός της μηνιαίας χρεώσης γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών του προηγουμένου έτους όπως περιγράφεται και στον ιστότοπο https://www.thesis.software. Για τον υπολογισμό της συνολικής χρέωσης επιλέγετε την χρονική διάρκεια και στην συνολική χρέωση βλέπετε το ποσό που θα χρεωθεί η κάρτα. Εάν κάνετε πληρωμή της συνδρομής σας μέ καταβολή στην τράπεζα το ποσό στην "Συνολική χρέωση με ΦΠΑ" είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλετε.

Καταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Για την πληρωμή της συνδρομής μέσω τραπέζης πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην καρτέλα συνδρομή όπως περιγράφεται ανωτέρω και να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να καταβάλεται αφού επιλέξετε την διάρκεια ανανέωσης που επιθυμείτε.

Στην συνέχεια μπορείτε να κάνετε την μεταφορά του ποσού που υπολογίστηκε στα στοιχεία συνδρομής στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK
IBAN: GR6401401550155002002008807
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΗΕSΙS CLΟUD ΕRΡ SΟLUΤΙΟΝS ΙΚΕ


VIVAWALLET
IBAN: GR2470100000000487803251541
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΗΕSΙS CLΟUD ΕRΡ SΟLUΤΙΟΝS ΙΚΕ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποστέλλετε το αντίγραφο της συναλλαγής με την τράπεζα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sindromi@thesis.software αναφέροντας τα στοιχεία της επιχείρησης σας (ΑΦΜ και Εμπορική Επωνυμία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πληρωμή μέσω τραπέζης ΔΕΝ συνεπάγεται την άμεση ανανέωση της συνδρομής σας. Μέχρι να ενημερωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της THESIS SOFTWARE η ανανέωση δεν είναι δυνατή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών επί πληρωμή.Η διακοπή των υπηρεσιών επί πληρωμή σας μεταφέρει αυτόματα στη "Δωρεάν Χρήση Υπηρεσιών" χωρίς όμως να διαγραφεί κανένα δεδομένο. Επίσης δεν αποκλείεται κάποιος χρήστης από την επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων παραστατικών και γενικότερα την περιήγηση στο THESIS. Δεν επιτρέπει την έκδοση παραστατικού σε καμμία από τις επιλογές όπως επίσης δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή οποιουδήποτε παραστατικού.

Παράμετροι Προφίλ

Thesis Προφίλ
Thesis Προφίλ / Παράμετροι Προφίλ

Στην καρτέλα Παράμετροι Προφίλ μπορείτε:

> να δείτε τις παραμέτρους που σχετίζονται με το Προφίλ λειτουργίας της εταιρείας
> να προσθέσετε δεδομένα σε παραμέτρους
> να εμφανίσετε αναλυτικά στοιχεία δεδομένων παραμέτρου

Η εφαρμογή Thesis υποστηρίζει την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας της εταιρείας σας.
Στην ενότητα Παράμετροι Προφίλ θα βρείτε έτοιμες τις βασικές παραμέτρους που απαιτούνται για την λειτουργία αλλά μπορείτε να προσθέσετε και δικές σας με απλά βήματα.
Επιλέγετε την παράμετρο που θέλετε να εμπλουτίσετε και στο παράθυρο που αναδύεται δεξιά, πατήστε + (Καταχώρηση νέων δεδομένων Παραμέτρου) για προσθήκη νέας εγγραφής.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9012 - ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΟΥ Η παράμετρος αυτή συντηρείται κεντρικά από τον διαχειριστή και δεν χρειάζεται καμμία παρέμβαση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε την ΔΟΥ που σας ενδιαφέρει ενδέχεται να έχει συγχωνευτεί με άλλη. Η προσθήκη ΔΟΥ πάντως επιτρέπεται.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9741 - Τράπεζες Στην παράμετρο αυτή εισάγονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα αναφερθούν στα στοιχεία του συμβαλλόμενου ή στα στοιχεία της επιχείρησης. Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται και στο υποσύστημα Συμβαλλόμενοι.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 9942 - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η παράμετρος αυτή συντηρείται κεντρικά από τον διαχειριστή και δεν χρειάζεται καμμία παρέμβαση. Η προσθήκη άλλης νομικής μορφής επιτρέπεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παράμετροι που είναι επισημειωμένες με το * έχουν καθοριστεί από το περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος ως υποχρεωτικές και κανονιστικές και δεν επιδέχονται καμίας τροποποίησης.HELP

Η τελευταία καρτέλα κάθε ενότητας σας οδηγεί απευθείας στην ΒΟΗΘΕΙΑ όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και online manual για κάθε υποενότητα - περιοχή της εφαρμογής.
Στο περιβάλλον ΒΟΗΘΕΙΑ μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες για το σημείο που βρίσκεστε ή και να μεταβείτε σε οδηγίες για άλλη ενότητα.

Πατώντας το "Μεταφορά σε Εξωτερικό Παράθυρο" που βρίσκετε επάνω δεξιά ανοίγει νέο φύλλο στον browser και μπορείτε με απόσχιση από τον browser να έχετε παράλληλο παράθυρο πλάι στην εφαρμογή για διαρκή αναζήτηση στο help. Επίσης μπορείτε και απευθείας με το link https://help.thesis.software να εισέλθετε στο help της εφαρμογής.


Στο περιβάλλον βοηθείας μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες με βάση λέξεις - κλειδιά χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης. Η αναζήτηση επεκτείνεται σε όλες τις σελίδες βοήθειας και όχι μόνο στην σελίδα αυτή.


Επιστροφή στην κορυφήLogin