Το περιβάλλον Thesis cloud enterprise erp επιτρέπει στην επιχείρηση να συλλέγει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ερμηνεύει τα δεδομένα από πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεκινώντας από του σχεδιασμό του προϊόντος, την κοστολόγησή του, τις πωλήσεις έως και τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις πληρωμές.

Το περιβάλλον Thesis cloud enterprise erp διαθέτει σύστημα οπτικής ενημέρωσης του χρήστη για τυχόν παράλειψη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων, ενώ παράλληλα προσφέρει σε κάθε καρτέλα ένα εύχρηστο online help για την άμεση πληροφόρηση σε όποια λειτουργία και αν βρίσκεται.

Κοινές λειτουργίες πλήκτρων

Οι λειτουργίες του συστήματος επιλέγονται από πλήκτρα (buttons) με το αριστερό κλικ του mouse.

Κουμπί Λειτουργία
caption
Ο Σταυρός χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται να προσθέσετε μια εγγραφή (π.χ. νέος πελάτης)
caption
Ο Κάδος διαγράφει ένα στοιχείο. Συνήθως πρόκειται για την εγγραφή που έχουμε μπροστά μας ή για κάποια που επιλέγουμε από λίστα
caption
Ο Μεγεθυντικός Φακός χρησιμοποιείται για όπου χρειάζεται να κάνουμε αναζήτηση μέσα σε ένα σύνολο εγγραφών.
caption
Το Check, σημαίνει αποδοχή μιας εργασίας ή μιας ενέργειας. Συνήθως σημαίνει αποθήκευση των αλλαγών που έχουμε κάνει σε μια οθόνη.
caption
Το πλήκτρο εξόδου μας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, ενώ βρισκόμαστε σε μια άλλη χωρίς να αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχουμε κάνει.
caption
Το σύμβολο του csv εμφανίζεται όπου μπορούμε να εξάγουμε την λίστα των Συμβαλλόμενων σε αρχείο τύπου .csv .
caption
Το σύμβολο του εκτυπωτή εμφανίζεται όπου μπορούμε να εκτυπώσουμε είτε τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας είτε την ανάλυσή τους.
caption
Το σύμβολο του Excel εμφανίζεται όπου μπορούμε να εξάγουμε στο excel τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας είτε την ανάλυσή τους.
caption
Εξαγωγή σε μορφή PDF
caption
Αντιγραφή (συνήθως αναφέρεται σε παραστατικά).
caption
Διόρθωση (συνήθως αναφέρεται σε παραστατικά).
caption
Αποστολή παραστατικού με email
caption
Καθαρισμός - Κουμπί παραστατικών
caption
Προεπισκόπηση σε PDF - Κουμπί παραστατικών
caption
Προσωρινή Αποθήκευση - Κουμπί παραστατικών

Login