Eidi.png
Στην ενότητα Είδη μπορείτε να:
> εισάγετε και επεξεργαστείτε το αρχείο κωδικών των Ειδών της επιχειρησής σας
> δείτε τις κινήσεις των κωδικών συνοπτικά και αναλυτικά
> να ταυτοποιήσετε κωδικούς ειδών με ελέυθερα είδη
> να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
Τα αγαθά και οι υπηρεσίες, εφ' εξής τα είδη, αποτελούν μία αυτόνομη οντότητα για την παρακολούθηση κάθε επιχείρησης. Τα είδη αυτά μπορούν να παρακολουθούνται μέσω κωδικοποίησης. Η κωδικοποίηση αυτή μπορεί να διαφέρει μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων ή ακόμα και μέσα στην ίδια επιχειρηματική μονάδα. Η εφαρμογή Thesis δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης της δομής του κωδικού του είδους με την χρήση ειδικού ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ. Επίσης δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης λεκτικών κειμένων με την μορφή κωδικοποιημένου είδους/σχολίου για επαναλαμβανόμενη χρήση.


Τα είδη χωρίζονται σε 3 Βασικές Κατηγορίες:

> Είδη Αποθήκης Πρόκειται για φυσικά αγαθά που αγοράζουμε και/ή πουλάμε.
> Υπηρεσίες Μια υπηρεσία έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά ενός είδους εκτός του ό,τι είναι άυλο αγαθό. Παρότι μπορεί να έχει και ποσότητα (π.χ. ώρες εργασίας) συχνά για ευκολία περιοριζόμαστε στην ποσότητα 1.
> Βοηθητικά είδη Γραμμές στο παραστατικό που δεν αποτελούν εμπορική συναλλαγή αλλά την βοηθούν π.χ. σχόλια.


Η εφαρμογή Thesis υποστηρίζει την έκδοση παραστατικών με ελεύθερο κωδικό είδους (που δεν έχει προηγουμένως δημιουργηθεί στο αρχείο ειδών) για το οποίο δίνεται και η δυνατότητα να αντιστοιχισθεί σε είδος που υπάρχει (να γίνει ταυτοποίηση) ή ακόμα και να δημιουργηθεί στο αρχείο κωδικών.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Επιλέγοντας Είδη, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα "Διαχείριση Στοιχείων" εμφανίζοντας τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους.
Η εμφάνιση γίνεται με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.

Διαχείριση Ειδών

Thesis Είδη
Thesis Είδη
Στην καρτέλα Διαχείριση Ειδών μπορείτε να:
> καταχωρήσετε νέο κωδικό Είδους
> διορθώσετε τα στοιχεία ενός Είδους
> αναζητήσετε Είδος βάσει κωδικού ή barcode
> ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει κωδικού, barcode, αξίας
> εξάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε πίνακα δεδομένων για:
> αποστολή μέσω E-mail
> ως φύλλο Excel
> για εκτύπωση, ή για δημιουργία .pdf αρχείου
> σε αρχείο .csv

Στον τομέα πλοήγηση μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων ή να επιλέξετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων γραμμών ανα σελίδα. Η προεπιλεγμένη τιμή εδώ είναι 100 γραμμές ανα σελίδα. Δηλώστε εμφάνιση όλων των εγγραφών από το πεδίο Δεδομένα ανά σελίδα και ταξινομήστε με βάση την πχ. την μονάδα μέτρησης για να αναζητήσετε Είδη με κοινή βάση. Τα αποτελέσματα της λίστας μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως πίνακας δεδομένων για αποστολή μέσω E-mail είτε ως φύλλο Excel, ενώ μπορούν να σταλούν πρός εκτύπωση ή δημιουργία Pdf αρχείου. Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε την λίστα αποτελεσμάτων σε αρχείο .csv για χρήση αρχειοθέτησης ή για γέφυρα με άλλες λογιστικές εφαρμογές.Εισαγωγή Νέου Κωδικού

thesis Είδη
Thesis Είδη / Εισαγωγή Νέου Είδους

Μπορείτε να εισάγετε νέο κωδικό είδους πατώντας το εικονίδιο B1.png το οποίο βρίσκετε στα άνω δεξιά.

Επιλέγετε Κωδικό Διαμόρφωσης – Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίον ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕ τα είδη μας. Η κωδικοποίηση αυτή βοηθά στην καλύτερη οργάνωση/ταξινόμηση και γενικότερη διαχείριση της αποθήκης μας.
Το Thesis software υποστηρίζει την δημιουργία περισσότερων από έναν κωδικών διαμόρφωσης.
TIPS περισσότερες λεπτομέρειες για τον κωδικό διαμόρφωσης θα βρείτε στην ενότητα [ΕΙΔΗ->ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ].

Η καταχώρηση νέου Είδους γίνεται με την συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:

> Ταυτότητα Είδους Τα πεδία που θα βρείτε εδώ εξαρτώνται από τον Κωδικό Διαμόρφωσης.
> Barcode Ο γραμμικός κώδικας του είδους - αν υπάρχει. Είναι ο αριθμός που αναγραφεται κάτω από το barcode στη συσκευασία του είδους.
> Εικόνα Προϊόντος Αν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα του είδους, την εντοπίζετε με το Αναζήτηση και την συνδέεται με το είδος πατώντας Φόρτωση Εικόνας.
> Αξίες Ό,τι αφορα
> Τιμοκατάλογος απο αρχείο
> Λογαριασμός Γ.Λ.Σ. Πωλήσεων Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής στον οποίο αντιστοιχούν οι Πωλήσεις του είδους.
> Λογαριασμός Γ.Λ.Σ. Αγορών Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής στον οποίο αντιστοιχούν οι Αγορές του είδους.
> Ποσοστό Φ.Π.Α. Επιλέξτε την κατηγορία ΦΠΑ.
> Μονάδα μέτρησης Η μονάδα μέτρησης του είδους.
TIPS: Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες εγγραφές στις αναδιπλούμενες λίστες μέσα από την Ενότητα ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.
> Τιμή Mεικτή – Χώρα Προέλευσης Η μεικτή αξία (τελική) αγοράς στο νόμισμα της χώρας προέλευσης (αν είναι διαφορετική της δικής μας αλλιώς σε euro).
> Τιμή Καθαρή – Χώρα Προέλευσης Η καθαρή αξία αγοράς στο νόμισμα της χώρας προέλευσης (αν είναι διαφορετικη΄της δικής μας αλλιώς σε euro).
> Τιμή Mεικτή – Εθνικό Νόμισμα Η μεικτή αξία (τελική) αγοράς στο νόμισμα της χώρας μας.
> Τιμή Καθαρή – Εθνικό Νόμισμα – Η καθαρή αξία αγοράς στο νόμισμα της χώρας μας.
> Τιμή Χονδρική – Εθνικό Νόμισμα – Η καθαρή αξία χονδρικής πώλησης στο νόμισμα της χώρας μας.
> Τιμή Λιανική – Εθνικό Νόμισμα – Η μεικτή αξία λιανικής πώλησης στο νόμισμα της χώρας μας.
> Είδη
> Best Selling Promo
> Ελάχιστη ποσότητα Ελάχιστο όριο ασφαλείας, δηλαδή η ελάχιστη ποσότητα στην οποία πρέπει να βρίσκεται το είδος στην Αποθήκη σας.
> Ελάχιστη ποσότητα Stock Κατώφλι Ελάχιστο όριο κάτω απ’το οποίο πρέπει να προβείτε σε παραγγελία.
> BLANK = ΕΓΚΥΡΟ 1= ΑΚΥΡΟ
> BLANK = ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1= ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Καρτέλλα Είδους

Thesis Είδη
Thesis Είδη / Καρτέλλα Είδους

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Αναζήτηση Ειδών Μπορείτε να αναζητήσετε Είδος ή και κίνηση χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πεδία:

> Επιλογές Είδους
> Αναζήτηση από Κωδικό Διαμόρφωσης Ειδών:
> Αναζήτηση από Κωδικό Περιγραφής :
> Αναζήτηση από Κωδικό Προϊόντος:
> Αναζήτηση από BARCODE Προϊόντος:

> Επιλογές Κινήσεων

Δηλώστε χρονική περίοδο αναζήτησης και επιλέξτε αν το Είδος έχει καταγραφεί στην αποθήκη της Έδρας ή κάποιου Υποκαταστήματος.
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε αναζήτηση από Παραστατικό Είδους, όπου δηλώνετε τον αριθμό του παραστατικού, ή με βάση την Αποτίμηση του Είδους ή αναζήτηση από BARCODE Προϊόντος:


Αμέσως θα εμφανιστούν οι εγγραφές των Ειδών που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Κάνοντας κλικ στη γραμμή του Είδους εμφανίζεται η υπο-οθόνη που περιέχει τα στοιχεία του.


Ταυτοποίηση

Thesis Είδη
Thesis Είδη / Ταυτοποίηση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Αναζήτηση Ειδών Πάνω από τη λίστα Ειδών υπάρχουν τα φίλτρα αναζήτησης / περιορισμού αποτελεσμάτων. -- Μπορείτε να τα αναζητήσετε βάση περιγραφής (αναλόγως αν έχουν ταξινομηθεί ώς Είδη ή Υπηρεσίες) -- Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο είδος χρησιμοποιώντας Κωδικό προϊόντος -- ή Barcode κατευθείαν από τον αναγνώστη Barcode (scanner). Συμπληρώστε όποια φίλτρα επιθυμείτε και επιλέξτε με αριστερό κλικ το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού.

Αμέσως θα εμφανιστούν οι εγγραφές των Ειδών που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Κάνοντας κλικ στη γραμμή του Είδους εμφανίζεται η υπο-οθόνη που περιέχει τα στοιχεία του.Διαμόρφωση

Thesis Είδη
Thesis Είδη / Διαμόρφωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Αναζήτηση Ειδών Πάνω από τη λίστα Ειδών υπάρχουν τα φίλτρα αναζήτησης / περιορισμού αποτελεσμάτων. -- Μπορείτε να τα αναζητήσετε βάση περιγραφής (αναλόγως αν έχουν ταξινομηθεί ώς Είδη ή Υπηρεσίες) -- Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο είδος χρησιμοποιώντας Κωδικό προϊόντος -- ή Barcode κατευθείαν από τον αναγνώστη Barcode (scanner). Συμπληρώστε όποια φίλτρα επιθυμείτε και επιλέξτε με αριστερό κλικ το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού.

Αμέσως θα εμφανιστούν οι εγγραφές των Ειδών που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Κάνοντας κλικ στη γραμμή του Είδους εμφανίζεται η υπο-οθόνη που περιέχει τα στοιχεία του.Παράμετροι Ειδών

Thesis Είδη
Thesis Είδη / Παράμετροι Ειδών

Η εφαρμογή Thesis υποστηρίζει την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας της εταιρείας σας.
Στην ενότητα Παράμετροι Ειδών θα βρείτε έτοιμες τις βασικές παραμέτρους αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και τις δικές σας με απλά βήματα.
Επιλέγετε την παράμετρο που θέλετε να εμπλουτίσετε και στο παράθυρο που αναδύεται δεξιά, πατήστε + (Καταχώρηση νέων δεδομένων Ειδών) για προσθήκη νέας εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παράμετροι με σήμανση * είναι ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ και δεν πρέπει να αλλάξουν ρυθμίσεις, γι' αυτό είναι κλειδωμένες από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του thesis.

Login